Villkoren

Genom att fylla i formuläret godkänner jag att mina uppgifter samlas och sparas för att användas till besöksstatistik.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, kön och ålder samt email adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna få ut besöksstatistik på festivalen och kunna analysera resultatet för att kunna skapa en bättre festivalupplevelse i framtiden.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning (GDPR) vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas i ca. 2 års tid vartefter de kommer raderas om ej fortsatt prenumeration på nyhetsbrev önskas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte delas med en tredje part. Statistiken som utkommer från insamlingen av personuppgifter kan användas för besöksstatistik för festivalen.

Personuppgiftsansvarig är Annika Mäkelä, Mariepark Ab (1003103-8). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@rockoff.nu.

Du når vårt dataskyddsombud på info@rockoff.nu eller på tel. +3584575757777. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.